.

Kündekari Mukarnas

Mukarnas; İslami bezeme sanatıdır. Geometrik ve mistik mimarisi ile İslami yapılarda geçiş bölgesini temsil eder. Düz bir duvardan kubbeye geçiş sırasında veya yapının ana bölümleri arasındaki geçiş sırasında kubbelerin, kemerlerin ve tonozların alt kısımlarında kullanılır. Günümüzde camilerde görmekteyiz. Mukarnaslar; Karmaşık, mistik ve ihtişamlı yapısıyla evrenin gizemini simgeler.ARA

WHATSAPP